Burger King създава собствена валута

Поглед от вътрешната страна на Bitmain