Оператори в езика C++ реализиращи аритметични, логически, поразрядни операции