Download

Print Friendly, PDF & Email

DZLcalc_1.0.0.

Програма за изчисляване разхода на гориво при зададени киломентри, разход на гориво и цена за литър.

Предварителен преглед:

DZLcalc
Линк за изтегляне и подробни дедайли! ->> DZLcalc.exe

 

SRDusp_Calculator_1_0_0.

Лесна за използване, проста, свръх-бърза програма, която е създадена с цел да бъде помощник на всички учители при работа с оценки и дипломни работи.

Предварителен преглед:

SRDusp Calculator

Линк за изтегляне и подробни детайли ->> SRDusp_Calculator.exe